Sirera cedeix el poder a Sánchez Camacho dins del PP català. Una trobada molt pacífica.

Duration : 0:2:26


[youtube R0TCoNPUpHs]